Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne
Wyświetl aktualności z kategorii:     RSS


Strona: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 158 »
Mecz Ligi Wojewódzkiej Młodziczek(2005-2006) w Piłkę Ręczną MLKS Czarni Olecko - MTS GiżyckoMecz Ligi Wojewódzkiej Młodziczek(2005-2006) w Piłkę Ręczną MLKS Czarni Olecko - MTS Giżycko
(2019-11-27)

01.12.2019 (niedziela)
godz.12.30
Hala LEGA
Mecz Ligi Wojewódzkiej Młodziczek(2005-2006) w Piłkę Ręczną
MLKS Czarni Olecko - MTS GiżyckoSzczegóły »
Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopcówMistrzostwa Rejonu VI W-M SZS Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców
(2019-11-27)

Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS
Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców

Termin i miejsce: 27.11.2019r., hala „Lega” w Olecku.
Organizatorzy: MOSiR Olecko.


Do zawodów zgłosiły się:
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku i Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku.
Zespoły z powiatów giżyckiego i gołdapskiego zrezygnowały z udziału w turnieju.

Wyniki:

SP 7 Ełk – SP 1 Olecko 3:29


Klasyfikacja końcowa:

I miejsce SP 1 Olecko 3 pkt. 29:3

II miejsce SP 7 Ełk 0 pkt. 3:29


Składy drużyn:

SP 1 Olecko: Kacper Barszczewski, Tymon Ciechanowski, Bartosz Stachelek, Szymon Muszyński, Igor Dąbrowski, Olaf Rynkiewicz, Michał Tyczkowski, Dominik Tylman, Maksymilian Chodukiewicz, Antoni Orzechowski (trener M. Mularczyk).

SP 7 Ełk: Filip Czajka, Igor Kindrat, Oskar Kłos, Krystian Krawiec, Kamil Kuciński, Jakub Markiewicz, Dominik Milewski, Sebastian Rencewicz, Adam Szczech, Rafał Świderski, Michał Witanowski, Jan Zaniewski (trener A. Dadura).Zawody były realizowane przy wsparciu finansowym
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegóły »
Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewczątMistrzostwa Rejonu VI W-M SZS Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt
(2019-11-27)

Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt

Termin i miejsce: 26.11.2019r., hala „Lega” w Olecku.
Organizatorzy: MOSiR Olecko.


Do zawodów zgłosiły się:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku i Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku.

Wyniki:

SP 7 Giżycko – SP 3 Ełk 15:1
SP 3 Olecko – SP 3 Gołdap 21:3
SP 7 Giżycko – SP 3 Olecko 2:14
SP 3 Ełk – SP 3 Gołdap 4:17
SP 7 Giżycko – SP 3 Gołdap 13:8
SP 3 Ełk – SP 3 Olecko 3:19

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce SP 3 Olecko 9 pkt. 54:8
II miejsce SP 7 Giżycko 6 pkt. 30:23
III miejsce SP 3 Gołdap 3 pkt. 28:38
IV miejsce SP 3 Ełk 0 pkt. 8:51


Składy drużyn:

SP 3 Olecko: Weronika Trajgiel, Oliwia Sobczak, Maja Jeglińska, Zofia Prusko, Dominika Kosakowska, Wiktoria Jackiewicz, Anna Kramkowska, Weronika Żurawska, Martyna Parafinowicz, Maja Karbasz, Weronika Wiszniewska, Natalia Mruszczyk (trener D. Dźwilewski).

SP 7 Giżycko: Dominika Chełkowska, Patrycja Flis, Aleksandra Kulesza, Gabriela Muskała, Zofia Niemiec, Natalia Rutkowska, Katarzyna Styrańczak, Magdalena Swacha, Amelia Wiszowata, Maja Zawadka, Alicja Żukowska, Martyna Żukowska (trener S. Treszczyński).

SP 3 Gołdap: Oliwia Broniszewska, Julia Dadel, Wiktoria Grażulis, Klaudia Iwanicka, Angelika Lipińska, Martyna Tylenda, Anna Waraksa, Sylwia Zając (trener C. Tomczyk).

SP 3 Ełk: Martyna Brodowska, Julia Wnorowska, Aleksandra Stasiełowicz, Oliwia Matys, Lena Talaronek, Wiktoria Głębocka, Aleksandra Ejdys, Natalia Anna Kaca, Alicja Rytelewska, Julia Kędzierska, Daria Kukiełko (trener D. Tyszkowska).


Zawody były realizowane przy wsparciu finansowym
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegóły »
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Spor
(2019-11-25)

FK-110-1/2019


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLECKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
19-400 Olecko, ul. Park 1

1. Do naboru może przystąpić osoba,która posiada niezbędne jak niżej wymagania:
a) jest obywatelem polskim;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, niekarana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiada wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku księgowego i 1 rok stażu pracy zawodowej lub wykształcenie średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku i dwuletni staż pracy zawodowej;

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość, przepisów ustaw i rozporządzeń związanych ze stanowiskiem:
- Ustawa o Rachunkowości,
- Ustawa o Finansach Publicznych,
- przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
- Ustawa o Zakładowym Funduszu świadczeń Socjalnych;
- Kodeks Cywilny,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
b) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu Microsoft Office: Word i Excel, programu F-K Symfonia, obsługa bankowości elektronicznej, oraz obsługa urządzeń biurowych;
c) łatwość nawiązywania kontaktów oraz dobrej współpracy z kontrahentami;
d) wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
e) kreatywność, samodzielność podczas rozwiązywania problemów;
f) umiejętność interpretowania aktów prawnych wykorzystywanych w pracy na w/w stanowisku;
g) dobra organizacja prac, dokładność, odporność na stres,umiejętność szybkiego reagowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Gospodarka kasowa MOSiR;
2. Pobieranie gotówki z banku i odprowadzanie gotówki do banku (transportowanie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami),
3. Rozliczanie dziennych utargów kasy i recepcji,
4. Prowadzenie rejestru utargów z kas fiskalnych.
5. Sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości budżetowej.
6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
7. Obsługa i prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
8. Windykacja należności i zobowiązań,
9. Bieżące wystawianie wezwań do zapłaty i kierowanie spraw do sądu.
10. Prowadzenie rejestru utargów z kas fiskalnych.
11. Odprowadzanie dochodów do Urzędu Miejskiego.
12. Opłata zobowiązań MOSiR: rachunków, faktur, składek ZUS, podatków i innych należności przelewem lub gotówką.
13. Kompletowanie dokumentów księgowych i drukowanie wyciągów bankowych.
14. Dekretowanie dokumentów i wprowadzanie do ksiąg.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Praca w piętrowym z windą, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze budynku przy ul. Park 1,
2) Kontakt z kontrahentami,
3) Zmienne tempo pracy,
4) Praca wymagająca znajomości komputera,
5) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
6) Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
7) Praca wymagająca sprawności fizycznej, odporności na stres.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR w miesiącu październiku nie przekroczył 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

6.Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) własnoręcznie podpisane curriculum vitae (CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy wymienione w ust.1 pkt. d,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w przypadku posiadania),
5) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszonego naboru,
6) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata dotyczące naboru – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszonego naboru,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 6 grudnia 2019 roku do godz. 9,00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park 1 sekretariacie A1/2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym, osobiście lub pocztą ( liczy się data wpływu do MOSiR). Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje:
1) brak własnoręcznego podpisu na wymaganych dokumentach, będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) złożone dokumenty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu,
3) osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną powiadomione o następnym etapie naboru telefonicznie, w związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu do kontaktu tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonej rekrutacji,
4) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,
5) informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR,
6) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z tym że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
7) po rozstrzygniętym naborze dokumenty kandydata wyłowionego w trakcie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych, natomiast pozostałych kandydatów dokumenty zostaną zwrócone drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Olecko dnia 2019-10-25
Dyrektor MOSiR
Andrzej Kamiński
Sporządziła: Dorota Suchaczewska
Sprawdziła: Tatiana Opanowska
Szczegóły »
Mistrzostw Województwa W-M SZS Turnieju „Moje Boisko Orlik 2012” Licealiada w piłce nożnej dziewczątMistrzostw Województwa W-M SZS Turnieju „Moje Boisko Orlik 2012” Licealiada w piłce nożnej dziewcząt
(2019-11-25)

Mistrzostw Województwa W-M SZS
Turnieju „Moje Boisko Orlik 2012”
Licealiada w piłce nożnej dziewcząt

Termin i miejsce: 22.11.2019r., Boiska MOSiR w Olecku.
Organizator: MOSiR Olecko.


W Finale wzięły udział zespoły: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Zespół Szkół Sportowych w Ełku i I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Do zawodów nie przystąpiły drużyny z I Półfinału W-M SZS.


Wyniki:

ZSZ Braniewo – I LO Olecko 4:3
I LO Olecko – ZSS Ełk 5:1
ZSZ Braniewo – ZSS Ełk 0:3v


Klasyfikacja końcowa:

I miejsce I LO Olecko 3 pkt. 8:5
II miejsce ZSS Ełk 3 pkt. 4:5
III miejsce ZSZ Braniewo 3 pkt. 4:6


Składy drużyn:

I LO Olecko: Natalia Gorlewska, Małgorzata Adamczyk, Magdalena Muster, Ewa Zysk, Karolina Szeraszewicz, Julia Sidorowicz, Kinga Czerniecka, Kinga Kuklińska, Julia Siemiaszko, Katarzyna Mrozowska (opiekun Robert Smyk).

ZSS Ełk: Kinga Bielecka, Wiktoria Jakubik, Weronika Kiempisty, Amelia Krynicka, Danuta Sieńkowska, Klaudia Sokołowska, Elżbieta Staniaszek, Aleksandra Wesołowska (opiekun Michał Rutkowski).

ZSZ Braniewo: Wiktoria Górecka, Daria Jackiewicz, Aleksandra Jurewicz, Amelia Polaszewska, Kinga Piętak, Weronika Bieryndo, Klaudia Cieplucha, Magdalena Hołubowska, Agnieszka Chalińska, Aleksandra Przyborowska, Paulina Sadowska, Paulina Kapusto (opiekun Wioletta Gursztyn).


Zawody były współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegóły »
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS Licealiada w siatkówce dziewcząt i chłopców Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS Licealiada w siatkówce dziewcząt i chłopców
(2019-11-25)

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
Licealiada w siatkówce dziewcząt i chłopców

Termin i miejsce: 21.11.2019r., Hala Lega. Organizator: MOSiR Olecko


Do zawodów zgłosiły się następujące drużyny:

Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz I Liceum Ogólnokształcące w Olecku.Wyniki:

Dziewczęta:

I LO Olecko – ZSLiZ Olecko 2:0 (25:9, 25:13)

Klasyfikacja końcowa:

1 . I LO Olecko

2. ZSLiZ Olecko


Chłopcy:

I LO Olecko – ZSLiZ Olecko 1:2 (17:25, 25:21, 12:15)

ZSLiZ Olecko – ZST Olecko 2:1 (25:12, 22:25, 15:10)

I LO Olecko – ZST Olecko 2:0 (25:22, 25:23)

Klasyfikacja końcowa:

1. ZSLiZ Olecko

2. I LO Olecko

3. ZST Olecko


Zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie drużyny puchar ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku. W zawodach uczestniczyło 60 zawodniczek i zawodników.
Paweł Maksimowicz
Specjalista ds. sportu
MOSiR Olecko

Szczegóły »

POLECENIA
Powrót   Powiększ tekst Pomniejsz tekst   Drukuj stronę
KALENDARIUM
«Grudzień» «2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BANERY


Aktualne promocje w HALI LEGA

Aktywne formy ruchu

Ok System

Akceptujemy karty FitProfit

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Biluetyn Informacji Publicznej Olecko

Europejskie Miasto Sportu

Akceptujemy Karty Olecka Rodzina 3+

Regionalony Portal Informacyjny

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Mapa strony
© Urząd Miejski w Olecku
wykonanie BRANDPOINT.PL