Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne
Wyświetl aktualności z kategorii:     RSS


Strona: 1 2 3 4 5 6 ... 172 »
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR KT „TENNIS LIFE”TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR KT „TENNIS LIFE”
(2020-07-06)

R E G U L A M I N
TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR KT „TENNIS LIFE”

1. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

2. Cel imprezy:
Promocja aktywnego wypoczynku i popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Olecka i okolic.

3.Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniu 12.07.2020r. o godz. 10 na kortach MOSiR w Olecku.

4.Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: mosir@um.olecko.pl do dnia 10.07.2020r. do godziny 15:00.
Ze względów sanitarnych nie ma możliwości zapisów do zawodów w biurze zawodów w dniu imprezy.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia uczestnika zawodów.

5. Opłaty:
Opłata startowa wynosi 15 zł od osoby płatna w dniu zawodów.

6. System gry i kategorie wiekowe:
System gry ustalony zostanie w dniu zawodów i uzależniony będzie od ilości uczestników. Kategoria:
- OPEN (bez podziału na płeć);

7. Nagrody:
Za miejsca 1-3 pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzcy puchar ufundowany przez KT „TENNIS LIFE”.

8. Postanowienia końcowe:
We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje Organizator zawodów. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego systemu rozgrywek. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Organizatora.
Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez Organizatora, w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach.

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi.


Szczegóły »
XIII Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Olecka z okazji jubileuszu 460-leciXIII Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Olecka z okazji jubileuszu 460-leci
(2020-07-06)

XIII Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej
o Puchar Burmistrza Olecka
z okazji jubileuszu 460-lecia założenia miasta Olecka
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Olecku,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
II. TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU
26 lipca 2020r. Start godz. 9.00 Boiska do siatkówki plażowej MOSiR, przy kortach tenisowych
w Olecku.
III. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
- Zgłoszenia pisemne (karta zgłoszeniowa w załączniku) należy przesłać do 22.07.2020r. na
adres: centrumsportu@mosir.olecko.pl
Wpisowe 50 zł od drużyny, należy wpłacić na konto MOSiR Olecko nr:
29 1020 4724 0000 3702 0007 5069. Potwierdzenie dowodu wpłaty prosimy dołączyć do maila
zgłoszeniowego.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku nie wpłacenia
wpisowego lub podania danych niezgodnych z prawdą.
- W turnieju zagra maksymalnie 16 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaty wpisowego).
W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do turnieju, wpisowe przepada.
IV. NAGRODY
- Trzy pierwsze pary otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki ufundowane przez Burmistrza
Olecka.
- Wybrany zostanie najlepszy zawodnik, który otrzyma statuetkę oraz dyplom.
- Zasady przyznawania nagród pieniężnych zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem turnieju.
V. UCZESTNICTWO
- Drużyny składają się z 2 zawodników .
- Uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny. Każdy biorący w nich udział czyni to na
własną odpowiedzialność.
- Drużyna musi posiadać: kapitana (telefon kontaktowy, e-mail).
- W przypadku drużyn, w których są niepełnoletni zawodnicy, drużyna musi posiadać pełnoletniego
opiekuna.
- Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.
- Przed turniejem nastąpi weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości.
VI. PRZEPISY GRY
- W czasie gry obowiązują przepisy PZPS z następującymi wyjątkami:
- System rozgrywek: „brazylijski do 2 przegranych”.
- Mecze rozgrywane są do 1 seta, do 21 punktów (do 2 punktów przewagi). Półfinał i finał do dwóch
wygranych setów . W przypadku mniejszej ilości drużyn dopuszcza się możliwość gry do 2 wygranych
setów , do 21 punktów przez cały turniej.
- Zawodnicy zobowiązani są występować w jednolitych strojach.
(Uwaga! Zakazuje się gry bez kompletnego stroju).
- Mecze turnieju prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora Turnieju.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.
VII. PROTESTY I ODWOŁANIA
- Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem
i czytelnym podpisem osoby składającej protest oraz wpłaceniem kaucji 50 zł.
- W przypadku uznania protestu kaucja jest zwracana. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio
po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu sędziego o zamiarze wniesienia uwag do
protokołu spotkania. Protest rozpatruje sędzia główny turnieju po zasięgnięciu opinii sędziego
boiskowego w porozumieniu z organizatorem.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
- Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani
są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
- Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
jej zawodników .
- Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
- Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę odpowiedzialną za drużynę
(kapitan drużyny).
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach.
- Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów . Nakazuje się, by zawodnicy biorący
udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na
czas rozgrywek ubezpieczyli się.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty
leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w
trakcie trwania rozgrywek.
IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
- Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.
- W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną
decyzję podejmuje Organizator.
- Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody
właściciela jest zabronione.

Szczegóły »
XIII Turniej Tenisa Ziemnego  o Puchar ST "SMECZ" WYNIKIXIII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar ST "SMECZ" WYNIKI
(2020-07-06)

KOMUNIKAT  KOŃCOWY
XIII Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar ST "SMECZ"
Termin i miejsce: 5.07.2020r., Korty Miejskie w Olecku.
Organizator: MOSiR Olecko.
Sędzia główny: Paweł MaksimowiczWYNIKI:

Kategoria OPEN:
1. Marek Zdrojkowski (Warszawa)
2. Krzysztof Miezianko (Ełk)
3. Marzena Warpechowska (Warszawa)

Grano systemem „każdy z każdym”. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy ufundowane przez ST „SMECZ”.

Szczegóły »
„XXVIII Olecki Otwarty Maraton Pływacki” z okazji jubileuszu 460-lecia założenia miasta Olecka „XXVIII Olecki Otwarty Maraton Pływacki” z okazji jubileuszu 460-lecia założenia miasta Olecka
(2020-07-02)


Regulamin
„XXVIII Oleckiego Otwartego Maratonu Pływackiego”
z okazji jubileuszu 460-lecia założenia miasta Olecka


1. Cel imprezy:
Popularyzacja pływania na długich dystansach i wodach otwartych.
Propagowanie sportu rekreacyjnego i pływackiego.
Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku nad wodą wśród społeczeństwa.
Zachęcenie młodzieży do wstępowania w struktury WOPR.
Promocja miasta Olecko pod względem turystycznym.
2. Organizator:
Urząd Miejski w Olecku.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
3. Partnerzy:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
4. Patronat medialny:
www.olecko.wm.pl
www.zolecka.pl
www.gazetaolecka.com
5. Termin i miejsce zawodów:
25 lipca 2020 r. (sobota)
Start: godz. 12:00.
Jezioro Olecko Wielkie - Plaża Miejska („Skocznia”).
6. Dystans i trasa wyścigu:
Wyścig zostanie przeprowadzony na dystansie 4600 m.
Start odbywa się z wody.
Zakończenie wyścigu jest równoznaczne z przekroczeniem linii mety w wodzie.
Trasa wyścigu oznaczona będzie bojami.
7. Informacje techniczne:
Pomiar czasu ręczny.
Limit czasu wynosi 2,5 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się po tym czasie w wodzie kończą udział w wyścigu i nie zostaną sklasyfikowani. Będą podejmowani na zabezpieczające imprezę łodzie, bądź kierowane do brzegu.
Zawodnicy mają prawo:
Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie.
Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu.
Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji „ na plecach”.
Zawodnicy nie mogą:
Korzystać z karmienia i picia podczas zawodów.
Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie (płetwy, deski, łopatki itp.).
Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania.
Zawodnicy uczestniczący zobowiązani są do:
Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji.
Podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora, w którym stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach oraz, że startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisane przez ustawowego pełnomocnika.
Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej.
Przestrzegania regulaminu zawodów.
Założenia na czas przeprawy czepków zapewnionych przez organizatora celem identyfikacji zawodników. Każdy czepek posiada indywidualny numer przypisany do zawodnika. Zawodnikom nie wolno wymieniać się czepkami po przyznaniu numeru startowego. W przypadku zgubienia, zdjęcia czepka itp. zawodnik nie będzie klasyfikowany.
Zabrania się:
Utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez zrywanie okularków, ciągnięcie, odpychanie, wpływanie na plecy itp.
Chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety.
Kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą.
Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony oraz naruszający regulamin, zostaną zdyskwalifikowani na wniosek Sędziego Głównego.
Stroje pływackie:
W „XXVIII Oleckim Otwartym Maratonie Pływackim” dopuszcza się startu w piankach.
8. Kategorie wiekowe:
Prowadzona jest tylko klasyfikacja OPEN bez podziału na kobiety i mężczyzn.
W ramach „XXVIII Oleckiego Otwartego Maratonu Pływackiego” sklasyfikowane zostaną oddzielnie osoby niepełnosprawne. Osoby ze stopniem niepełnosprawności zobowiązane są do przedstawienia organizatorowi stosownego dokumentu świadczącego o niepełnosprawności i braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych.
9. Zgłoszenia:
Przyjmowane będą do dnia 22.07.2020r. wyłącznie na e-mail: centrumsportu@mosir.olecko.pl
W zgłoszeniu należy podać dane: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość (wzór zgłoszenia jako załącznik do regulaminu).
Ze względu na bezpieczeństwo i możliwości techniczne ilość startujących w maratonie jest ograniczona do 40 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Biuro zawodów:
Wiata na Plaży Miejskiej - Kąpielisko „Skocznia” czynne w godz. 10:00-11:30.
11. Komisja Sędziowska:
Skład Komisji Sędziowskiej ustala Organizator.
12. Bezpieczeństwo:
Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy WOPR.
Każdy zawodnik na czas zawodów ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie.
Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz asekurację na wodzie.
13. Nagrody:
Organizatorzy przewidują następujące nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca: I miejsce – łódź wiosłowa ufundowana przez Stocznię jachtową Delphia Yachts Sp. z o.o., II i III miejsce – cenne nagrody rzeczowe.
Przewiduje się również specjalne nagrody dodatkowe: najlepsza kobieta, najmłodszy i najstarszy zawodnik, najlepszy zawodnik z Olecka.
Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

14. Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na którym odbywać się będą zawody.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów ze względów niezależnych od nich (pogoda, zbyt niska temperatura wody itp.).
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.

Szczegóły »
AQUAFITNESS RUSZA PO PRZERWIEAQUAFITNESS RUSZA PO PRZERWIE
(2020-07-01)

OD DNIA 01.07.2020
WZNAWIAMY ZAJĘCIA Z AQUAFITNESS
PONIEDZIAŁEK GODZ 8.00 - 9.00
ŚRODA GODZ 8.00 - 9.00

W CZASIE PANDEMII NIE OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE PROMOCJE PŁYWALNI

Szczegóły »
NOCNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO DLA OLDBOJÓW O PUCHAR PREKURSORÓW OLECKIEGO BRACTWA TENISA ZIEMNEGO – NOCNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO DLA OLDBOJÓW O PUCHAR PREKURSORÓW OLECKIEGO BRACTWA TENISA ZIEMNEGO –
(2020-06-30)

R E G U L A M I N
NOCNEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO DLA OLDBOJÓW
O PUCHAR PREKURSORÓW OLECKIEGO BRACTWA TENISA ZIEMNEGO – STEFANA DAWIDOWICZA I MARIANA TOMCZYKA

1. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

2. Cel imprezy:
Promocja aktywnego wypoczynku i popularyzacja tenisa ziemnego wśród starszych mieszkańców Olecka i okolic.

3.Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniu 4.07.2020r. o godz. 19 na kortach MOSiR w Olecku.

4.Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: mosir@um.olecko.pl do dnia 3.07.2020r. do godziny 15:00.
Ze względów sanitarnych nie ma możliwości zapisów do zawodów w biurze zawodów w dniu imprezy.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia uczestnika zawodów.

5. Opłaty:
Opłata startowa wynosi 15 zł od osoby płatna w dniu zawodów.

6. System gry i kategorie wiekowe:
System gry ustalony zostanie w dniu zawodów i uzależniony będzie od ilości uczestników. Kategoria:
- OPEN (bez podziału na płeć);

7. Nagrody:
Za miejsca 1-3 pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzcy puchar ufundowany przez Prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego – Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka.

8. Postanowienia końcowe:
We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje Organizator zawodów. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego systemu rozgrywek. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Organizatora.
Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez Organizatora, w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach.

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi.

Szczegóły »

POLECENIA
Powrót   Powiększ tekst Pomniejsz tekst   Drukuj stronę
KALENDARIUM
«Lipiec» «2020 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BANERY


Akceptujemy Karty Olecka Rodzina 3+

Biluetyn Informacji Publicznej Olecko

Ok System

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Aktualne promocje w HALI LEGA

Hala LEGA - Sportowy Obiekt Roku 2013

Mapa strony
© Urząd Miejski w Olecku
wykonanie BRANDPOINT.PL