Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne
Wyświetl aktualności z kategorii:     RSS


Strona: 1 2 3 4 5 6 ... 181 »
MIKOŁAJKOWEGO GRAND-PRIX LZS W SZACHACH ON-LINE” 28.11.2020, 06.12.2020, 12.12.2020. Turnieje dla dzMIKOŁAJKOWEGO GRAND-PRIX LZS W SZACHACH ON-LINE” 28.11.2020, 06.12.2020, 12.12.2020. Turnieje dla dz
(2020-11-23)

REGULAMIN
„MIKOŁAJKOWEGO GRAND-PRIX LZS
W SZACHACH ON-LINE” 28.11.2020, 06.12.2020, 12.12.2020.
Turnieje dla dzieci i młodzieży (do 19 lat) zrzeszonej w klubach LZS Warmii i Mazur oraz klubach WMZSzach.
ORGANIZATORZY
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie.
CEL TURNIEJU
Popularyzacja „królewskiej gry” wśród dzieci i młodzieży z regionu Warmii i Mazur, Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników LZS w poszczególnych kategoriach.
PROGRAM ZAWODÓW I SERWISY TURNIEJOWE
Wszystkie turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 28.11 (sobota) – g. 10:00 – 12:00 – turniej szachów błyskawicznych 3min + 2sek, Link do turnieju: hUps://lichess.org/swiss/MEemcZOY
06.12 (niedziela) – g. 10:00 – 13:00 – turniej szachów szybkich 5min + 5sek,
Link do turnieju: hUps://lichess.org/swiss/lTpTPnHw
12.12 (niedziela) – g. 10:00 – 15:00 – turniej szachów szybkich 10min + 5sek, Link do turnieju: hUps://lichess.org/swiss/9KcCh1HZ
12.12 - g. 18:00 – ogłoszenie wyników Grand-Prix.
SYSTEM ROZGRYWEK, PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
Turnieje rozegrane zostaną w jednej grupie OPEN – klasyfikacje będą prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych:
- do 10 lat (rocznik 2010 i młodsi),
- do 14 lat (rocznik 2006 i młodsi),
- do 19 lat (rocznik 2001 i młodsi).
Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami i regulaminem obowiązującym na plaformie lichess.org
Wyniki końcowe jak również poszczególne klasyfikacje będą zamieszczane w serwisach ChessArbiter, bezpośrednio po zakończeniu każdego z turniejów.
Wyniki parhi oceniane będą następująco: wygrana – 1pkt, remis – 0.5pkt, przegrana – 0pkt. Przy równej liczbie punktów o kolejności miejsc decyduje klasyfikacja Sonnenborn Berger.
KLASYFIKACJA GRAND-PRIX
Do klasyfikacji Grand-Prix zaliczane będą wyniki uzyskane we wszystkich trzech turniejach. O miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów uzyskanych w turniejach.
Przy równej liczbie punktów o miejscu w klasyfikacji końcowej zdecyduje niższa suma miejsc uzyskanych w poszczególnych turniejach.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Do każdego z turniejów obowiązuje oddzielne zgłoszenie. Aby wziąć udział w turnieju należy:
1. Zgłosić się poprzez serwis ChessArbiter, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, klubu lub miasta, kategorii szachowej, daty urodzenia w celu uwzględnienia w
odpowiedniej klasyfikacji wiekowej oraz adresu e-mail.
Link do 1 turnieju: hUp://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/h_3714/ Zgłoszenia do 27.11.2020r
Link do 2 turnieju: hUp://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/h_3715/ Zgłoszenia do 05.12.2020r
Link do 3 turnieju: hUp://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/h_3716/ Zgłoszenia do 11.12.2020r
2. Posiadać konto na plaformie lichess.org, można je założyć pod linkiem:
hUps://lichess.org/signup
3. Dołączyć do klubu Mikołajkowe Grand-Prix LZS na plaformie lichess.org do dnia 27.11.2020 pod linkiem:
hUps://lichess.org/team/mikoajkowe-grand-prix-lzs
Do klubu dołączamy tylko za pierwszym razem, zawodnika rozpoczynającego zmagania od 2 lub 3 turnieju obowiązuje dołączenie do klubu najpóźniej na 1 dzień przed danym turniejem.
4. Po akceptacji przez sędziego zawodnik staje się członkiem klubu i dostaje hasło (wiadomość prywatna na lichess.org), którym zabezpieczone są wszystkie turnieje. Do każdego turnieju trzeba obowiązkowo dołączyć najpóźniej na 15 min przed rozpoczęciem rozgrywek.
OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO KLUBOWICZA JEST UZUPEŁNIENIE DANYCH W SWOIM PROFILU LICHESS O IMIĘ I NAZWISKO !!!
NAGRODY ZA CYKL GRAND-PRIX
Nagrody zostaną przydzielone w trzech kategoriach wiekowych: - do 10 lat (rocznik 2010 i młodsi),
- do 14 lat (rocznik 2006 i młodsi),
- do 19 lat (rocznik 2001 i młodsi).
Za miejsca I – III (dziewczęta i chłopcy) – puchary i nagrody rzeczowe (książki szachowe).
Za miejsca IV – VI (dziewczęta i chłopcy) – dyplomy i nagrody rzeczowe (książki szachowe). Ponadto przewidziano nagrody rzeczowe dla najmłodszego oraz najmłodszej uczestniczki GP. Łączna pula nagród w Grand-Prix wynosi 2000zł.
SĘDZIOWANIE, SPRAWY TECHNICZNE
Mirosław Orłowski – e-mail: orlowmiroslaw@gmail.com, tel. 503-701-473, Paweł Orłowski – e-mail: ori49@wp.pl, tel. 665-65-49-49
INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy uczestniczący w Grand-Prix zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play
i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych. Poszczególne parhe mogą zostać poddane weryfikacji Anh-Cheahngowej.
Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za używanie niedozwolonego dopingu po uprzednim sprawdzeniu jego parhi oraz może podać ten fakt do publicznej wiadomości.

Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym sprzętem, dostępem do internetu oraz problemami plaformy turniejowej nie będą uwzględniane.
W sprawach nie ujętych niniejszym komunikatem lub w razie pytań proszę kontaktować się z sędziami cyklu Grand-Prix.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz ewentualnych zmian w treści niniejszego regulaminu.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgłoszenie do Grand-Prix jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-markehngowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zgłoszenie do Grand-Prix oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów filmowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych oraz zapisów rozegranych parhi dla celów archiwalnych.

Szczegóły »
Memoriał Zbigniewa Szporko TURNIEJ SZACHOWY 29.11.2020Memoriał Zbigniewa Szporko TURNIEJ SZACHOWY 29.11.2020
(2020-11-20)

Memoriał Zbigniewa Szporko
Komunikat organizacyjny turnieju szachowego
I. ORGANIZATORZY
• MLKS Ostródzianka Ostróda
• Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie
II. CEL TURNIEJU
• Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców regionu Warmii i Mazur,
• Upamiętnienie postaci Zbigniewa Szporko
III. TERMIN I MIEJSCE
• Turniej odbędzie się w niedzielę 29 listopada 2020 r. na platformie chess.com
IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
• System szwajcarski na dystansie 5 rund, kojarzenia według systemu na platformie chess.com.
• Tempo gry: 10 min + 5 sek. na partię dla zawodnika.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia emailowo ( agentmista@wp.pl ) do 28.11.2020. oraz dołączą do turnieju na platformie chess.com (link będzie wysłany emailem oraz umieszczony na tablicy internetowego klubu MLKS Ostródzianka).
• W turnieju nie ma wpisowego.
VI. PROGRAM TURNIEJU
• Na około 1 tydzień przed turniejem będzie wysłany link do turnieju wraz z instrukcja jak zapisać się do turnieju.
• Rejestracja online będzie możliwa w dniu 29 listopada od godziny 16:00. Aby dołączyć do turnieju należy być członkiem internetowego klubu MLKS Ostródzianka. Link do klubu będzie wysłany po otrzymaniu zgłoszenia emailem.
• Runda 1 – 17:00 (turniej zacznie się automatycznie. Jeśli ktoś nie zdąży dołączyć do turnieju przed tą godziną nie będzie skojarzony).
• Kolejne rundy będą rozpoczynać się automatycznie po zakończeniu ostatniej partii rundy
poprzedniej.
VII.NAGRODY • Organizator przewidział 3 puchary, 3 medale i 6 dyplomów dla najlepszych graczy. • Ponadto Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie ufundował puchar dla najlepszego zawodnika Ostródy, który mieszka w zasobach spółdzielni. • Puchary, medale i dyplomy zostaną przekazane w ciągu 10 dni a nieodebrane wysłane Pocztą Polską w ciągu miesiąca na wskazany adres w Polsce.
VIII.SPRAWY RÓŻNE
• Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatora.
• W turnieju nie będzie nagród.

Szczegóły »
Biegi - "Borecka Łękuk Trail" - 5.12.2020 - na ternie Gminy Wydminy, Gminy Kruklanki, Nadleśnictwa BBiegi - "Borecka Łękuk Trail" - 5.12.2020 - na ternie Gminy Wydminy, Gminy Kruklanki, Nadleśnictwa B
(2020-11-19)

Szczegółowe informacje w załączniku
lub na stronie
https://elektronicznezapisy.pl/event/5308/strona.html

Szczegóły »
ZAJĘCIA WSPINACZKOWEZAJĘCIA WSPINACZKOWE
(2020-11-17)

Serdecznie zapraszamy na zajęcia wspinaczkowe z instruktorem ( instruktor w cenie biletu)
Zajęcia odbywają się
Poniedziałek w godz. 15.00-16.00
Środa w godz. 15.00-16.00
Serdecznie Zapraszamy !!!

Szczegóły »
IMPULS LIGA SQUASHA – LEGA OLECKO 2020/2021IMPULS LIGA SQUASHA – LEGA OLECKO 2020/2021
(2020-11-17)

REGULAMIN
IMPULS LIGA SQUASHA – LEGA OLECKO 2020/2021


1. Organizator: 
- MOSiR Olecko.
2. Cel rozgrywek: 
- sposób na aktywne spędzenie czasu i popularyzacja squash w powiecie oleckim.
3. Termin i miejsce rozgrywek: 
- od grudnia 2020r., sala squash w Hali Lega w Olecku, ul. Park 1, 19 – 400 Olecko.
4. Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie się do rozgrywek w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2020r. tylko i wyłącznie drogą mailową: centrumsportu@mosir.olecko.pl;
- wniesienie opłaty w wysokości 120 zł od uczestnika;
- podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w zawodach sportowych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku, a w przypadku osoby niepełnoletniej, stosownego oświadczenia prawnego opiekuna;
- posiadanie stroju sportowego, odpowiedniego obuwia oraz sprzętu do grania;
- przestrzeganie terminów rozgrywania meczy wg ustalonego terminarza rozgrywek.
5. System rozgrywek:
- mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” wg ustalonego terminarza rozgrywek;
- zawodnikom nie przysługuje sędzia (sędziują sobie sami);
- mecze będą rozgrywane do 3 wygranych setów;
- obowiązują przepisy Polskiej Federacji Squasha;
- zawodnik ma obowiązek rozegrania meczu w wyznaczonym terminie z uwzględnieniem tygodniowego okresu przed i po wyznaczonym terminie wg ustalonego terminarza rozgrywek;
- w razie nie rozegrania meczu, wynik zostanie zweryfikowany jako obustronny walkower.
- przed każdym pojedynkiem zawodnicy mają obowiązek pobrać z Recepcji Hali Lega przygotowany protokół meczu, na którym odnotują dokładny wynik meczu (sety i małe punkty), a po rozegranym spotkaniu, pozostawić wypełniony protokół wraz z podpisami obu zawodników w Recepcji Hali Lega. Wynik ten zostanie zapisany do specjalnej tabeli, a następnie podany do publicznej wiadomości.
6. Punktacja:
- za wynik 3:0, 3:1 zwycięzca otrzymuje 3 pkt, a przegrany 0 pkt;
- za wynik 3:2 zwycięzca otrzymuje 2 pkt, a przegrany 1 pkt;
- obustronny walkower - po 0 pkt i 0:3 w setach;
7. Klasyfikacja końcowa:
- kolejność końcową ustala się wg zdobytych punktów;
- w przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje bezpośrednie spotkanie.
8. Nagrody:
- puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników;
- nagrody zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu rozgrywek, w siedzibie sponsora: Centrum Handlowe IMPULS, ul. Aleje Lipowe 1B w Olecku, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości na tydzień przed ustaloną datą.
9. Sprawy końcowe:
- za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności;
- za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada;
- Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach rozgrywek w prasie lokalnej oraz na stronie www.mosir.olecko.pl;
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator;
- Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania rozgrywek, jak również do ich nie rozgrywania z powodu nie zgłoszenia się odpowiedniej ilości uczestników.

Szczegóły »
Amatorski Turniej Badmintona Amatorski Turniej Badmintona
(2020-11-16)

Regulamin
Amatorskiego Turnieju Badmintona
1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
2. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w niedzielę 28.11.2020 r. w Hali „Lega” przy ul. Park 1 w Olecku.
Początek zawodów o godz. 17.00.
3. Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy nie byli i nie są sklasyfikowani w rankingu Polskiego Związku Badmintona.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (Covid-19), dostępnego jako załącznik nr 1 do regulaminu.
Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę. Na turnieju obowiązują lotki piórowe, dostarczone przez zawodników we własnym zakresie. Lotki plastikowe, tylko jeśli obie strony wyrażą zgodę.
Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:
- są pod wpływem alkoholu lub innych używek,
- swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali.
4. System rozgrywek:
W zależności od liczby uczestników, turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub grupowo-pucharowym.
Kategorie:
- OPEN z podziałem na płeć.
Losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator w dniu zawodów po potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników.
Mecz trwa do dwóch wygranych setów. Seta wygrywa strona, która pierwsza zdobędzie 21 punktów.
W przypadku bardzo dużej liczby uczestników Organizator może w początkowej fazie turnieju skrócić sety do 15 punktów.
Zawodników obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe nie rysujące powierzchni.
Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB.
W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących kryteriów:
- liczba wygranych meczów,
-liczba wygranych setów,
- wynik bezpośredniego pojedynku,
- liczba zdobytych małych punktów,
- liczba straconych małych punktów.
5. Sędziowie: Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych.
Za przebieg każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego prowadzącego w następnym meczu na tym korcie.
Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.
6. Nagrody: Za miejsca 1-3 pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez Organizatora.
7. Zapisy: Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: centrumsportu@mosir.olecko.pl
Zapisy trwają do 27.11.2020r. do godz. 15.00.
Wpisowe wynosi 20 zł
8. Inne postanowienia:
We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje Organizator zawodów.
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego systemu rozgrywek.
Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Organizatora.
Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez Organizatora, w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach.
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi.

Szczegóły »

POLECENIA
Powrót   Powiększ tekst Pomniejsz tekst   Drukuj stronę
KALENDARIUM
«Listopad» «2020 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BANERY


Hala LEGA - Sportowy Obiekt Roku 2013

Ok System

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Biluetyn Informacji Publicznej Olecko

Aktualne promocje w HALI LEGA

Akceptujemy Karty Olecka Rodzina 3+

Mapa strony
© Urząd Miejski w Olecku
wykonanie BRANDPOINT.PL