Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne


Aktualne ogłoszenia i informacje o postępowaniach przetargowych znajdują się

..........................................................................
I pisemny przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - gabinet masażysty.http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=119746


Unieważnienie III przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=119745


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko
SPECJALISTA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

1.    Określenie stanowiska pomocniczego:
SPECJALISTA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
2.    Wymagania niezbędne:
     - zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie minimum policealne.
- minimum 1 rok stażu  pracy w obiektach SPA,
- znajomość zagadnień związanych z obsługą urządzeń SPA: sauna fińska, sauna rzymska, sauna infrared, i in.,
- umiejętność masażu
- umiejętność obsługi komputera
3.    Wymagania dodatkowe:
- ukończone kursy uprawniające do pracy w obiektach SPA i innych formach rekreacji,
- wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność,
- wskazana znajomość języków:  polski (obowiązkowo) oraz niemiecki lub angielski lub rosyjski ( w stopniu komunikatywnym),

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- dbanie o czystość i sprawne funkcjonowanie urządzeń SPA,
- zapewnienie miłej i fachowej obsługi w SPA,
- udzielanie informacji na temat działania urządzeń SPA,
- wykonywanie masażu zdrowotnego i sportowego

5.    Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, życiorys (CV),
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu wymagany w pkt. 2,
- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
19-400 Olecko, ul. Park 1 lub składać osobiście w sekretariacie – Hali Lega  w terminie
od 4 do 15 czerwca 2018r.  do godz. 15.00. w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko SPECJALISTA ODNOWY BIOLOGICZNEJ ”

Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOSiR Olecko.
........................................................................................................................................
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930.)”.


Olecko, 1 czerwca 2018 roku

Załączniki:

Załącznik typu: pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na plaże miejskie - 56.94kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 10.03.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 15.02.2017r. - 30.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 24.01.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 24.01.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bufet w Kompleksie Hali Lega 06.04.2017r. - 36.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bufet w Kompleksie Hali Lega Październik, grudzień i maj 2017r. - 83.00kB - pobierz »
Załącznik typu: pdf III pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływaln - 203.81kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oferta masaż 10.03.2017 - 42.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oferta Skocznia 10.03.2017 - 43.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 11.01.2017r. - 32.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 15.01.2016r. - 32.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 24.01.2017r. - 40.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 29.12.2016r. - 79.00kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Oświadczenie bufet - 15.95kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oświadczenie masaż 10.03.2017 - 39.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oświadczenie skocznia 10.03.2017 - 39.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 10.03.2017r. - 31.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 15.02.2017r. - 30.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 18.01.2017r. - 31.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Ratownik WOPR 09.05.2016r. - 27.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa bufet - 27.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa Masaż 10.03.2017 - 17.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa Skocznia 10.03.2017 - 19.50kB - pobierz »


POLECENIA
Powrót   Powiększ tekst Pomniejsz tekst   Drukuj stronę
KALENDARIUM
«Grudzień» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
9
11
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BANERY


Hala LEGA - Sportowy Obiekt Roku 2013

Akceptujemy Karty Olecka Rodzina 3+

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Oficjalna strona miasta

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Ok System

Akceptujemy Karty Benefit - Mulisport i Multisport Kids

Regionalony Portal Informacyjny

Akceptujemy karty FitProfit

Europejskie Miasto Sportu

Mapa strony
© Urząd Miejski w Olecku
wykonanie BRANDPOINT.PL