Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne


Aktualne ogłoszenia i informacje o postępowaniach przetargowych znajdują się

...............................

Pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) na wynajem powierzchni

użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej :

bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

https://www.umolecko.bip.doc.pl/admin/admin.php?pd=1&gid=134514

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE

Pracownik zaplecza sportowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
http://www.umolecko.bip.doc.pl/admin/admin.php?pd=1&gid=131270


Przetarg nieograniczony na olej opałowy i paliwa WYNIK PRZETARGU
http://www.umolecko.bip.doc.pl/admin/admin.php?pd=1&gid=13053 OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM WYNAJEM POMIESZCZENIA – BAR “SKOCZNIA”
http://www.umolecko.bip.doc.pl/admin/admin.php?pd=1&gid=130497Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na kąpieliska w Olecku
http://www.umolecko.bip.doc.pl/admin/admin.php?pd=1&gid=130496


I pisemny przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - gabinet masażysty  http://www.umolecko.bip.doc.pl/admin/admin.php?pd=1&gid=128161

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul. Park 1, 19-400 Olecko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Ciągnika – T4 K-14 A oraz Przyczepki do przewożenia dłużycy


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje o udzieleniu zamówienia na sukcesywną dostawę i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1. oraz sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny 95 wykonawcy Auto-myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. sukcesywnej dostawy i wyładunku 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park 1 oraz sprzedaży 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.


Ogłoszenie nr 501119-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1. 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
Link do BIP Urzędu Miejskiego w Olecku.

 


I pisemny przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - gabinet masażysty.http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=119746


Unieważnienie III przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=119745


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko
SPECJALISTA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

1.    Określenie stanowiska pomocniczego:
SPECJALISTA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
2.    Wymagania niezbędne:
     - zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie minimum policealne.
- minimum 1 rok stażu  pracy w obiektach SPA,
- znajomość zagadnień związanych z obsługą urządzeń SPA: sauna fińska, sauna rzymska, sauna infrared, i in.,
- umiejętność masażu
- umiejętność obsługi komputera
3.    Wymagania dodatkowe:
- ukończone kursy uprawniające do pracy w obiektach SPA i innych formach rekreacji,
- wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność,
- wskazana znajomość języków:  polski (obowiązkowo) oraz niemiecki lub angielski lub rosyjski ( w stopniu komunikatywnym),

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- dbanie o czystość i sprawne funkcjonowanie urządzeń SPA,
- zapewnienie miłej i fachowej obsługi w SPA,
- udzielanie informacji na temat działania urządzeń SPA,
- wykonywanie masażu zdrowotnego i sportowego

5.    Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, życiorys (CV),
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu wymagany w pkt. 2,
- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
19-400 Olecko, ul. Park 1 lub składać osobiście w sekretariacie – Hali Lega  w terminie
od 4 do 15 czerwca 2018r.  do godz. 15.00. w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko SPECJALISTA ODNOWY BIOLOGICZNEJ ”

Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOSiR Olecko.
........................................................................................................................................
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930.)”.
Olecko, 1 czerwca 2018 roku
Załączniki:

Załącznik typu: pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na plaże miejskie - 56.94kB - pobierz »
Załącznik typu: odt OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Na „Pomieszczenia pokoju masażu (o powierzchni 18 m kw. ) zlokalizowanego na piętrze hali,,Lega” (ul. Park 1 19-400 Olecko), na potrzeby wykonyw - 29.52kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 10.03.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 15.02.2017r. - 30.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 24.01.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 24.01.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bufet w Kompleksie Hali Lega 06.04.2017r. - 36.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bufet w Kompleksie Hali Lega Październik, grudzień i maj 2017r. - 83.00kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Formularz ofertowy olej - 22.10kB - pobierz »
Załącznik typu: pdf III pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływaln - 203.81kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora MOSiR - 22.25kB - pobierz »
Załącznik typu: pdf Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora MOSiR - 421.09kB - pobierz »
Załącznik typu: odt NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE - Pracownik zaplecza sportowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - 28.76kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oferta masaż 10.03.2017 - 42.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oferta Skocznia 10.03.2017 - 43.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 11.01.2017r. - 32.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 15.01.2016r. - 32.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 24.01.2017r. - 40.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 29.12.2016r. - 79.00kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Oświadczenie bufet - 15.95kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oświadczenie masaż 10.03.2017 - 39.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oświadczenie skocznia 10.03.2017 - 39.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 10.03.2017r. - 31.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 15.02.2017r. - 30.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 18.01.2017r. - 31.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Ratownik WOPR 09.05.2016r. - 27.50kB - pobierz »
Załącznik typu: odt SIWZ Olej - 47.13kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa bufet - 27.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa Masaż 10.03.2017 - 17.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa Skocznia 10.03.2017 - 19.50kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Wzór umowy olej - 33.57kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Załącznik 2 Olej - 21.43kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Załącznik 3 Olej - 19.54kB - pobierz »


POLECENIA
Powrót   Powiększ tekst Pomniejsz tekst   Drukuj stronę
KALENDARIUM
«Kwiecień» «2021 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BANERY


Biluetyn Informacji Publicznej Olecko

Akceptujemy Karty Olecka Rodzina 3+

Mapa strony
© Urząd Miejski w Olecku
wykonanie BRANDPOINT.PL