Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne

Klauzula informacyjna

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MOSiR w Olecku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR

z siedzibą ul. Park 1, 19-400 Olecko,

(nr tel.: 87 520-20-48, adres e-mail:  mosir@um.olecko.pl ).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 87 520 09 68 lub adresem e-mail:  iod@olecko.eu

3. MOSiR może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - szeregu ustaw nakładających na MOSiR realizację obowiązków wobec mieszkańców. W celu wykonywania tych zadań MOSiR muszą mieć dostęp do niektórych danych osobowych.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- Policja, Prokuratura, Sądy;

- inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MOSiR  w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. W związku z przetwarzaniem przez MOSiR, Pani/Pana danych osobowych,          z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Gmina Olecko/Burmistrz Olecka posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie  będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOSiR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dyrektor MOSiR    
POLECENIA
Powrót   Powiększ tekst Pomniejsz tekst   Drukuj stronę
KALENDARIUM
«Kwiecień» «2021 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BANERY


Biluetyn Informacji Publicznej Olecko

Akceptujemy Karty Olecka Rodzina 3+

Mapa strony
© Urząd Miejski w Olecku
wykonanie BRANDPOINT.PL